Większość z nas już w dzieciństwie została przyzwyczajona do nauki na błędach. A co, jeśli tych potknięć można w pewnym stopniu uniknąć? Pomocne może okazać się zaangażowanie swoich talentów w decyzje dotyczące wykształcenia, rozwoju zawodowego i nie tylko.

Test talentów Gallupa – jak możesz zmaksymalizować swój potencjał?

W wiedzy na temat swojego naturalnego sposobu myślenia, działania i odczuwania kryje się niezwykła moc, Gdy poznamy swoje dominujące talenty, będziemy mogli podejmować życiowe wyzwania:
1. selektywnie;
2. z większą świadomością.
Niestety w życiu codziennym mamy niewiele okazji do tego, by zapoznać się z najważniejszymi elementami swojego talentu. W rezultacie praca rozwojowa staje się utrudniona, co może przekładać się na trudności w osiągnięciu satysfakcji zawodowej i odczuwanie ogólnej radości z życia. Test talentów Gallupa u dorosłych pozwala wykryć unikalną dla danej osoby konfigurację talentów. Bazowanie na jego wynikach pozwoli wykorzystać własną wyjątkowość w taki sposób, by z jak największą satysfakcją i z jak najlepszymi efektami podchodzić do życiowych wyzwań.

Coaching talentów – pogłębiaj swoją wiedzę i przekuj ją na praktyczne działania

Wcześniej wspomniane wyzwania życiowe dla każdego i dla każdej z nas przybierają nieco inną formę. Warto wypracować strategie, które:
1. ułatwią nam realizację zamierzonych planów;
2. pozwolą monitorować postęp;
3. umożliwią sprawne dokonywanie ewentualnych korekt.
Coach Gallupa podczas sesji w indywidualny sposób podejdzie do unikatowego profilu talentów klientki lub klienta i ukierunkuje osobę tak, by mogła ona zaangażować swoje talenty w optymalny sposób.

Testy predyspozycji i kompetencji – co zapewni ci praca z certyfikowanym Coachem Instytutu Gallupa?

Samo przeprowadzenie testu CliftonStrengths34 to za mało, by zyskać świadomość na temat swoich dominujących talentów i przekuć to w sukces w życiu zawodowym, w edukacji i w innych obszarach. Docieranie do swojego pełnego potencjału to proces, w który warto zaangażować specjalistów. Najlepsze efekty osiągniemy, współpracując z osobami, które ukończyły program szkoleniowy Gallup Certified Strengths Coaching. Na takie profesjonalne wsparcie możemy liczyć, wybierając wsparcie Talents Discovery.

Give a Comment