Korzenie odgrywają istotną rolę w życiu roślin. Służą one do wchłaniania wody, powietrza i rozpuszczonych składników pokarmowych. Muszą więc być bardzo zdrowe i dobrze się rozwijać. Właściwości gleby warunkują bezpośrednio wzrost i rozwój korzeni, dlatego muszą one odpowiadać szczególnym wymaganiom każdego gatunku. Podłoża dla pokojowych roślin ozdobnych przygotowuje się w taki sposób, aby ich właściwości fizyczne (wielkość gruzełków, pulchność, wchłanianie wody itp.) były jak najbardziej zbliżone do właściwości gleby, w jakiej rosną one w swoim naturalnym środowisku. Aby spełnić te wymagania, przygotowuje się mieszaniny, których podstawowym składnikiem jest zwykle gleba ogrodowa. Dodaje się do niej różne dodatki, takie jak: piasek rzeczny, perlit, pianka polistyrenowa, torf, korzenie paproci, kora wrzosowa, roztarta cegła i inne. Należy wiedzieć, że różne rodzaje i gatunki roślin nie mają takich samych wymagań, jeśli chodzi o odczyn gleby określany współczynnikiem pH. Wyróżnia się gleby bardzo kwaśne o pH poniżej 4, 5, gleby kwaśne o pH zawartym między 4, 5 a 5, 4, gleby słabo kwaśne o pH 5, 5-6, 4, gleby obojętne o pH 6, 5-7, 4 (pH łatwo określić za pomocą prostego urządzenia, zwanego pehametrem, który bez problemu można kupić w sklepach ogrodniczych). Zbyt duże odchylenie pH od optymalnego może spowodować uszkodzenia korzeni lub ograniczyć zdolność roślin do rozpuszczenia i wchłonięcia składników pokarmowych. Bardzo łatwo jest zmniejszyć kwasowość gleby, to znaczy podwyższyć bezwzględną wartość pH. Należy dodać około 1, 5 g mielonego wapnia na litr gleby, by pH wzrosło o jednostkę. Znacznie trudniej jest obniżyć wartość pH. Do mieszaniny lekkiej można dodać większą ilość torfu ogrodniczego, który jest bardzo kwaśny. Gleby ciężkie podlewa się wodą z dodatkiem, bardzo małej ilości kwasu, na przykład 0, 2-0, 3 g kwasu chlorowodorowego na 10 litrów wody. Do przesadzenia stosuje się również mieszaniny przygotowane przemysłowo, które można bez problemu nabyć w kwiaciarniach. Zależnie od specyficznych potrzeb różnych rodzajów i gatunków roślin stosuje się mieszaniny lekkie, w których przeważa substancja organiczna (próchnica z liści, igieł, wrzosowa, torf i inne) lub mieszaniny ciężkie, o przewadze substancji mineralnej (gleba uprawna, ziemia darniowa, kompost). Można również uprawiać rośliny w roztworach wodnych pożywki, to znaczy w hydrokulturze. Najczęściej używanymi pojemnikami do uprawy pokojowych roślin ozdobnych są doniczki z palonej gliny. Są one porowate i pozwalają na przenikanie powietrza. Gleba wysycha w nich szybciej i rośliny trzeba częściej podlewać. Doniczki plastikowe są nieprzepuszczalne dla powietrza oraz wody, ale gleba wysycha w nich wolniej. Są one lekkie i przydatne do uprawy roślin o małych gabarytach, duże rośliny łatwo się w nich wywracają. Doniczki ceramiczne pokryte szkliwem i duże misy są bardzo estetyczne i świetnie nadają się do uprawy, są jednak bardzo ciężkie. Duże donice i misy plastikowe często imitują pojemniki ceramiczne. Są one lekkie, łatwe do utrzymania w czystości i trwałe. Pojemniki drewniane nadają się dla dużych palm i roślin drzewiastych, które latem uprawia się na balkonach, tarasach itp. Są one drogie i niezbyt trwałe. Storczyki mogą być uprawiane w specjalnych koszykach z twardego drewna lub plastikowych.

Give a Comment