Obiekty zabytkowe to szczególny typ nieruchomości. Nie tylko przepięknie ozdabiają ulice i są ważnym elementem, informującym o historii. Mogą przynieść też mnóstwo satysfakcji lokatorom i osobom, do których należy obiekt. Co pewien czas w takich zabytkowych obiektach należy wykonać prace renowacyjne.

Remonty obiektów zabytkowych – kwestie prawne

W przypadku pojawienia się konieczności wykonania remontu zabytku, nie możemy po prostu przystąpić do takich działań. Zanim podejmiemy prace budowlane, będziemy musieli zgłosić roboty oraz zyskać pozwolenie na budowę. To jednak nie koniec. Powinniśmy również zdobyć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Opinia takiego eksperta jest konieczna, zawsze, gdy chcemy podjąć prace, które w jakiś sposób mają zmienić to, jak prezentuje się zabytkowy budynek. Konsultacja jest wymagana również w sytuacji, w której chcemy w jakiś sposób naruszyć konstrukcję obiektu.

Pozwolenie konserwatora to dokument, w którym stwierdza się, że zabytek nie zostanie w żaden sposób uszkodzony. W niektórych przypadkach konserwator może nakazać właścicielowi obiekty wykonanie prac konserwatorskich. Do takiej sytuacji dochodzi, jeśli modernizacja elewacji oraz innych części budynku jest konieczna, bo w przeciwnym razie obiektowi grozi znaczne uszkodzenie.

Remont obiektów zabytkowych

Prace remontowe na zabytkach – komu je zlecić?

Zgodnie z obowiązującym prawem, takie zadanie należy zlecić podmiotowi, który posiada odpowiednie doświadczenie w tego typu pracach. Nie możemy za kryterium przyjąć więc samych względów cenowych. Wykonawca musi być specjalistą, który ma na swoim koncie podobne realizacje i może przedstawić w tym zakresie referencje. Takie prace remontowe na zabytkach w Warszawie oferuje m.in. przedsiębiorstwo Wibar.

Remonty to bardzo szerokie pojęcie. Jeśli w grę wchodzą działania takie jak:

  • prace konserwacyjne
  • prace restauracyjne

podmiot, któremu zlecamy zadanie, powinien być w stanie przedstawić odpowiednie uprawnienia.

Doświadczeni wykonawcy działają precyzyjnie i skutecznie. Są w stanie przywrócić świetność budowli. Podejmowane przez nich kroki mają też na celu ograniczyć ryzyko dalszego niszczenia budynku. Nierzadko firmy zajmujące się remontami zabytków w Warszawie w swojej ofercie mają też opcję okresowych przeglądów. Taka usługa jest bardzo istotna, bo jest w stanie wykryć w odpowiednim czasie, jakie działania profilaktyczne należy wykonać.

Korzystanie z pomocy uchroni nas przed poważniejszymi problemami i nagłymi uszkodzeniami. Utrzymanie obiektu o wartości zabytkowej w odpowiednim stanie technicznym i wizualnym to poważne przedsięwzięcie. Zanim zaufamy konkretnemu wykonawcy, upewnijmy się, jaki zakres prac remontowych proponuje. Rzetelni usługodawcy są w stanie profesjonalnie zbadać stan budynku i zaplanować prace, które będą w pełni bezpieczne dla nieruchomości i przyniosą najlepsze efekty.

Give a Comment