Każdy człowiek na pewnym etapie swojego życia może potrzebować pomocy prawnej. Kiedy zaistnieje taka konieczność, wielu potencjalnych klientów staje przed dylematem, który prawnik specjalizuje się w konkretnej sprawie. Istnieje powszechne przekonanie, że adwokat i radca prawny to zupełnie inne profesje. Czy rzeczywiście tak jest?

W czym pomoże radca prawny?

Radca prawny, w odróżnieniu od adwokata, może wykonywać swój zawód w ramach umowy o pracę, a także na podstawie umowy cywilnoprawnej, w spółce i w kancelarii innego radcy. Podstawą jego zawodu jest udzielanie konsultacji i porad prawnych, sporządzanie opinii, występowanie przed sądami i urzędami, a także opracowywanie projektów aktów prawnych. Radca może pełnić funkcję obrońcy w sprawach karnych, jeśli nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Kim jest adwokat?

Zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, ten zawód polega na świadczeniu pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych. Adwokaci nie mogą wykonywać swojego zawodu w ramach umowy o pracę, za to mają prawo prowadzić własną działalność gospodarczą lub świadczyć usługi w zespołach albo spółkach. Z tego względu w Polsce funkcjonuje wiele kancelarii adwokackich — jednym z takich miejsc jest Kancelaria Prokopiak.

Co łączy adwokata i radcę prawnego?

Zarówno kancelaria prawna, jak i kancelaria adwokacka to miejsca, w których pomoc znajdą wszyscy poszukujący profesjonalnej porady prawnej. W rzeczywistości te zawody różnią się nieznacznie.

Adwokat i radca prawny muszą spełniać szereg tych samych wymagań:

  • ukończenie studiów prawniczych nadających tytuł magistra,
  • posiadanie pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • odbycie 3-letniej aplikacji radcowskiej lub adwokackiej,
  • zdanie egzaminu radcowskiego lub adwokackiego.

Jedyne różnice w drodze do zdobycia zawodu to odmienne aplikacje i egzaminy. Zasadnicza różnica pomiędzy tymi profesjami jest taka, że radcy prawni mogą pracować na podstawie umowy o pracę, a adwokaci nie. Zakres ich uprawnień jest taki sam i mogą reprezentować klientów w jednakowym zakresie. Przedstawicieli tych zawodów można odróżnić po kolorze żabotu. Adwokaci noszą zielone wykończenie togi, a radcy prawni niebieskie.

Give a Comment