O sprawiedliwym handlu mówimy wtedy, gdy do czynienia mamy z partnerstwem handlowym, opierającym się na konkretnych zasadach. Jakie to zasady? Dziś wyjaśniamy to zagadnienie.

Zasady sprawiedliwego handlu – najważniejsze informacje

Niestety wiele produktów, które są nam dostarczane, wytwarzane są w niesprawiedliwych warunkach płacowych. Takie osoby są wynagradzane niewspółmiernie do włożonej pracy. W wielu miejscach na świecie są to głodowe stawki. Jedną z najważniejszych zasad fair są więc sprawiedliwe płace. Oprócz tego zatrudnionym osobom muszą być zapewnione odpowiednie warunki socjalne.

Praca musi więc odbywać się w bezpiecznym środowisku, które nie powoduje zagrożenia życia lub zdrowia. Osoby pracujące muszą mieć także pełną wolność w zakresie zrzeszania się.

Gdy mowa jest o zasadach sprawiedliwego handlu, należy wspomnieć także o tym, jak wyglądają relacje handlowe. Powinny być one:

  • przejrzyste;
  • uczciwe;
  • pełne szacunku dla każdej ze stron.

Sprawiedliwy handel oznacza również przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom biznesowym.

Dobre praktyki biznesowe

Jak upewnić się, że wybierane przez nas produkty pochodzą z fair trade? Sprzęt biurowy w sprawiedliwym handlu, podobnie jak inne wyroby, będą certyfikowane przez Organizacje Sprawiedliwego Handlu. Działanie podmiotów, które weryfikują nieuczciwe zachowania rynkowe, odgrywają tutaj bardzo istotną rolę. Do takich instytucji zaliczymy m.in. fmi.org.pl.

Warto wspomnieć, że każda firma może podjąć wysiłek, by wspierać dobre praktyki biznesowe. Jak zatem wygląda sprzedaż produktów sprawiedliwego handlu? Do praktyk, opartych na zasadach szacunku zaliczymy np. krótki czas na oczekiwanie na zapłatę oraz umożliwienie ewentualnego prefinansowania. W kontekście fair trade wspomina się także o skracaniu łańcucha pośredników oraz o wysiłku, by relacje między producentami a organizacjami handlowymi miały bezpośredni charakter.

Give a Comment