Rzeczoznawca majątkowy proponuje wsparcie różnego rodzaju. W niektórych sytuacjach do skorzystania z jego pomocy jesteśmy zmuszeni prawnie. W innych usługa jest opcjonalna. Dziś sprawdzamy, czy wśród klientów takich ekspertów znaleźć można jedynie duże firmy.

 

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba, mogąca pochwalić się określonym wykształceniem. Dokładne kryteria, które musi spełniać specjalista, żeby pełnić tę funkcję zgodnie z obowiązującym prawem, zawarto w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741). Znajdziemy tam m.in. informacje o tym, że należy posiadać nie tylko wykształcenie wyższe (tytuł magistra), ale również studia podyplomowe z wyceny nieruchomości. Uprawnienia do wykonywania zawodu nadaje Minister Infrastruktury. Najpierw jednak osoba musi spełniać takie kryteria jak:

  • zdanie egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną;
  • zdobycie praktyki zawodowej.

 

Jednym z istotnych zadań rzeczoznawcy majątkowego jest sporządzanie profesjonalnych ekspertyz. Takie opracowania mogą dotyczyć nie tylko określenia wartości nieruchomości. Oprócz tego specjalista świadczy również usługi doradcze. Bada efektywność inwestowania w konkretny typ nieruchomości, doradza w sprawach związanych z tym rynkiem, wspomaga instytucje bankowe.

 

Duże firmy – czy to jedyni odbiorcy usług rzeczoznawcy majątkowego?

Wcześniej określone kompetencje rzeczoznawcy mogą kojarzyć się z obsługą wielkich przedsiębiorstw. Firmy nierzadko wybierają takie wsparcie. Staje się ono szczególnie przydatne, gdy pojawia się konieczność wycenienia nieruchomości, która następnie ma stać się jednym z aktywów przedsiębiorstwa. Do specjalisty dobrze będzie udać się również w sytuacji, w której planujemy dokonać profesjonalnej amortyzacji środków trwałych. Można jednak wyróżnić wiele usług, kierowanych nie do firm, a do klientów indywidualnych.

 

Mieszkanie na kredyt – dlaczego pomoc rzeczoznawcy majątkowego jest wtedy niezbędna?

Większość osób nie jest w stanie pozwolić sobie na kupno nieruchomości za gotówkę i musi na ten cel zaciągnąć kredyt. Bank w tym celu potrzebuje sprawdzić zdolność kredytową danej osoby. Ważną daną jest wartość nieruchomości, którą chce nabyć potencjalny kredytobiorca. Czasem to banki zlecają wycenę domu lub mieszkania specjaliście. Eksperci, działający w tej branży, tacy jak np. Leszek Flis Rzeczoznawca majątkowy, mogą działać również na zlecenie kredytobiorcy.

 

Kwestie spadkowe oraz inne przypadki

Do specjalistów zgłaszają się też osoby, którym zależy na profesjonalnej wycenie majątku, aby następnie go podzielić. Oszacowanie wartości domu lub ziemi sprawi, że łatwiej będzie określić, jaka część spadku ma przypaść konkretnej osobie. Pomoc rzeczoznawcy majątkowego może być też przydatna przy każdej transakcji kupna lub sprzedaży nieruchomości. Na podstawie jego wiedzy będziemy w stanie zweryfikować, czy nie przepłacamy za mieszkanie lub czy dobrze oszacowaliśmy wartość domu przed jego sprzedażą.