Badania termowizyjne są techniką diagnozowania i monitorowania, która zdobyła ogromną popularność w przemyśle energetycznym, zwłaszcza w kontekście rozdzielni elektrycznych. Mimo że technologia ta przynosi wiele korzyści, specjaliści wykonujący takie badania napotykają również na pewne wyzwania. W niniejszym artykule omówimy główne problemy związane z badaniami termowizyjnymi oraz metody radzenia sobie z nimi.

Problemy, z jakimi borykają się specjaliści

  • Zakłócenia w obrazie spowodowane czynnikami zewnętrznymi: Często obrazy termowizyjne mogą być zakłócone przez czynniki takie jak odbicia, wilgoć czy kurz. Takie zakłócenia mogą skomplikować analizę i prowadzić do błędnych interpretacji.
  • Dostępność rozdzielni: W wielu przypadkach rozdzielnie są umieszczone w trudno dostępnych miejscach, co utrudnia przeprowadzenie dokładnych badań.
  • Wysokie napięcie: Praca w pobliżu elementów o wysokim napięciu zwiększa ryzyko dla operatora kamery termowizyjnej, wymagając dodatkowych środków ostrożności.

Jak przezwyciężyć typowe trudności w diagnozowaniu rozdzielni elektrycznych?

  • Dokładna kalibracja urządzeń: Aby uzyskać dokładne i wiarygodne wyniki, kamery termowizyjne powinny być regularnie kalibrowane. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie zakłóceń i błędów pomiarowych.
  • Szkolenie operatorów: Wiedza i doświadczenie operatora kamery termowizyjnej jest kluczem do skutecznego przeprowadzenia badań. Dobrze przeszkolony operator będzie w stanie zidentyfikować i zinterpretować subtelne różnice w obrazie termowizyjnym, które mogą wskazywać na potencjalne problemy.
  • Wykorzystanie zaawansowanych technologii: Nowoczesne kamery termowizyjne wyposażone są w funkcje, które pomagają w identyfikacji i analizie problemów. Funkcje te obejmują m.in. analizę różnic temperatur, detekcję ruchu czy możliwość integracji z innymi systemami diagnostycznymi.

Narzędzia i metody wspierające badania termowizyjne

  • Oprogramowanie analityczne: Zaawansowane oprogramowanie pozwala na głębszą analizę danych termowizyjnych, identyfikując potencjalne problemy i wskazując obszary wymagające dalszej diagnozy.
  • Integracja z systemami monitorowania: Połączenie danych termowizyjnych z danymi z innych systemów monitorowania, takich jak systemy SCADA, pozwala na holistyczną analizę stanu rozdzielni elektrycznych.
  • Szkolenia i certyfikaty: Regularne szkolenia i uzyskiwanie certyfikatów w zakresie badań termowizyjnych zapewniają, że operatorzy są na bieżąco z najnowszymi technologiami i praktykami w branży.

Podsumowując, mimo że badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych stanowią ogromne wyzwanie, odpowiednie narzędzia, technologie i praktyki mogą znacząco ułatwić tę pracę. Kluczem do sukcesu jest połączenie zaawansowanej technologii z odpowiednim szkoleniem i doświadczeniem operatorów.

Źródło: https://easyrentier.com