Szereg potrzebnych inwestycji dla lokalnych wspólnot jest realizowanych przez jednostki samorządowe oraz wspólnoty komunalne. W praktyce inwestycje te są bardzo istotne- są bowiem odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców danego terenu na tym najbardziej podstawowym poziomie. To, jakie to będą rodzaje inwestycji komunalnych w dużej mierze zależy od potrzeb mieszkańców. W jaki sposób finansować wykonawstwo takich właśnie projektów?

Rodzaje inwestycji gminnych w praktyce

Przeprowadzanie takich inwestycji jest o tyle ważne, że pozwala na zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny danego regionu. Decyzje o tym, jakie inwestycje powinny zostać rozpoczęte powinny być podejmowane w oparciu o rzetelną analizę potrzeb oraz powinny być częścią długofalowej strategii dla danego regionu. Konieczne jest też określenie, jakie będą sposoby finansowania tych inwestycji, a do ich najprostszych przykładów może należeć:

  • rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej;
  • poprawa technicznego stanu dróg;
  • budowa obiektów użyteczności publicznej;
  • inwestycja w oświatę, budowę szkół, placów zabaw;
  • inwestycja w ochronę środowiska;
  • wsparcie turystyki w regionie, troska o zabytki i rozwijanie posiadanego potencjału.

Dostępne metody finansowania projektów

Każdy projekt musi być bardzo konkretny, także pod kątem założonego budżetu operacyjnego. Do realizacji projektów konieczne są źródła finansowania inwestycji jst. Takich źródeł jest kilka. Jednostki samorządów terytorialnych posiadają swoje własne dochody, do których na przykład można zaliczyć przychody z podatków. Samorządy otrzymują także subwencje ogólne, a także dotacje celowe. W przypadku tych ostatnich są one przyznawane na konkretny projekt, a fundusze mogą płynąć zarówno z budżetu państwa jak i z Unii Europejskiej.

Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego

Bardzo często jednak okazuje się, że posiadane pieniądze nie są wystarczające do tego, aby móc zrealizować wszystkie pilne i potrzebne projekty. W takim przypadku wspólnoty komunalne oraz jednostki samorządowe mogą liczyć na zewnętrzne źródła finansowania inwestycji – przykładów takich źródeł jest co najmniej kilka. Bardzo dużym wsparciem dla jednostek samorządowych są organy doradcze w kwestii pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych. Do takich instytucji analityczno – doradczych należy chociażby Aesco Group.

Organy doradcze – w jaki sposób pomagają?

W pierwszej kolejności można liczyć na pogłębioną analitykę, audyty finansowe oraz operacyjne. Dzięki temu można zoptymalizować wydatki, bliżej przyjrzeć się sytuacji obecnej, aby móc podejmować kolejne kroki. Wsparcie obejmuje także optymalizację zadłużenia, jeśli jednostka już takie posiada. W końcu, najistotniejszą rzeczą doradztwo w kwestii tego, jakie mogą być zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jst, sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa korzystania z nich. To mogą być kredyty, wykup wierzytelności, a także emisja obligacji.

Give a Comment